Čaj o páté

Galerie

Pro seniory pořádají Město Uherský Brod a Sociální služby
Uherský Brod.
Zajištěna hudba a malé občerstvení.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Informace o akci a jejím konání