Čaj o páté

Galerie

Pro seniory pořádají Město Uherský Brod a Charita Uherský Brod.
Zajištěna živá hudba a drobné občerstvení.
Všichni senioři jsou srdečně zváni.

Informace o akci a jejím konání