Okrskové kolo recitační soutěže

Galerie

Pro žáky základních škol a víceletých gymnázií.

Prezence 8:00-8:30 hod.

Prostory Knihovny Františka Kožíka Uherský Brod,
Kaunicova 77 - Panský dům.

Informace o akci a jejím konání