Pohádky pod oblohou

Galerie

Zábavné odpoledne pro děti.

Na programu:
Divadlo z Truhlice Zlín,
letové ukázky dravců - Stanice ochrany fauny Hluk,
HOBBY HORSING – závody na koních (koníci na dřevěné tyči),
pozorování dalekohledem,
opékání špekáčků (špekáčky s sebou).

Zajištěn prodej občerstvení.

Hvězdárna Uherský Brod,
za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Pořádá Knihovna Fr. Kožíka Uherský Brod

Hvězdárna Uherský Brod

Informace o akci a jejím konání