Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež

Galerie

plk. JUDr. JAROMÍR BADIN.

Přednášející je vyšetřovatel - vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Během besedy bude hovořit o těchto tématech:
1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech (šikana, týrání, domácí násilí, zanedbávání, zneužívání, vandalismus, agresivita).
2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking).
3. Zneužívání návykových látek a závislost na nich (alkohol, drogy, nikotin).

Délka pořadu cca 80 minut.

Vhodné pro ZŠ 8-9.třída a SŠ.

Pořádá Agentura JL, Brno

Informace o akci a jejím konání