Slunce svítí pro všechny

Galerie

Přijďte na hvězdárnu popovídat si s dětmi a jejich rodiči z Ukrajiny.

Program: pozorování Slunce, Měsíce a noční oblohy.
Opékání špekáčků (návštěvníci si zajišťují sami), posezení u ohně.

Akce se v případě deště nekoná.

www.Hvězdárna Uherský Brod

Informace o akci a jejím konání