Malování na chodníku

Galerie

Tvořivé dopoledne pro děti.

S sebou: barevné křídy a dobrou náladu.

Před knihovnou na pobočce Máj od 9:30 hod.

Akce se koná jen za příznivého počasí.

Knihovna Fr. Kožíka Uherský Brod

Informace o akci a jejím konání