Slavnostní koncert
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín "Má vlast"

Slavnostní koncert <br>Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín "Má vlast"

Galerie

Město Uherský Brod ve spolupráci s Domem kultury v rámci oslav 750. výročí povýšení Uherského Brodu na město královské připravilo pro občany města slavnostní koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín "Má vlast".

Nutná rezervace.

Místenky na koncert jsou již všechny vydány !

Program: Bedřich Smetana - cyklus symfonických básní Má vlast.

Dirigent: Robert Kružík

Cyklus šesti symfonických básní Bedřicha Smetany nazvaný Má vlast je vrcholným vlasteneckým manifestem, v němž dochází ke spojení idejí vlasti, národa a slávy. Programní celek vyrůstá z českých mýtů; je oslavou české historie (Vyšehrad, Šárka, Tábor) krajiny (Vltava, Z českých luhů a hájů) a zároveň předpovídá věhlasnou budoucnost českého národa (Blaník). Skladatel zde vytvořil jakýsi nový, vyšší typ symfonické básně. Nevázal se totiž na literární či jinou předlohu, ale přímo se hudbou snažil vyjádřit program, který si sám zvolil.

Cyklus vznikal postupně v letech 1874–79, tedy v době, kdy již jeho autor vykazoval známky úplné hluchoty. Přesto je melodické bohatství tohoto díla zcela mimořádné, stejně jako stavební logika a monumentalita. Prvního souborného provedení se Má vlast dočkala roku 1882 na pražském Žofíně, avšak jednotlivé symfonické básně byly samostatně uvedeny již dříve.

Koncert pořádá Město Uherský Brod.

Informace o akci a jejím konání