Den evropského dědictví v Uherském Brodě 2022

Galerie

09:00-09:30 - POHÁDKOVÁ PŮLHODINKA
Knihovna Františka Kožíka - oddělení pro děti

09:50-10:10 - KONCERT PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK
Dominikánský kostel

10:15-11:30 - BRODBAND STANISLAVA SLÁDKA při DDM Uh. Brod
Zahrada Panského domu

10:30-11:00 - KATEŘINA KNAPOVÁ - zpěv,
TOMÁŠ TOMČALA - klavír

Atrium radnice

14:00 - XV. UHERSKOBRODSKO V PÍSNI A TANCI
14:00-14:50 - DH NIVNIČANKA
15:00-15:50 - FS DÚBRAVA, PLKOTNICE ze Suché Loze,
mužský sbor HÚTEK

Zahrada Panského domu

14:00-14:30 - DIVADLO NA CHŮDÁCH - KEJKLÍŘSKÁ ROMANCE
Masarykovo náměstí

15:30-16:15 - ZÁVĚSNÁ AKROBACIE ROMEO A JULIE
Masarykovo náměstí

16:30-17:30 - KULTÚRDEFORM - maďarsko-slovenská
cimbálová muzika
Zahrada Panského domu

17:00-17:45 - COLLEGIUM CLASSIC
Chrám Mistra Jana Husa

Otevřeny budou od 9:00-12:00 a od 13:00-17:00
Radnice (komentovaná prohlídka astronom. hodin Vilibalda Růžičky v 10:30, 11:30, 13:30),
Galerie DK Panský dům,
Knihovna Františka Kožíka
(výstava lidových krojů, fotokoutek, promítání),
Obřadní síň,
Nízkoprahové centrum Šrumec
- zábava pro děti a mládež,
Základní umělecká škola (9:00-12:00, vystoupí žáci ZUŠ),
Muzeum J. A. Komenského a muzejní kavárna 9:00-16:00,
Gymnázium J. A. Komenského (starý vchod do budovy gymnázia, setkání generací, výstava maturitních tabel),
Farní kostel a barokní sály na faře 13:00-17:00,
Dominikánský kostel - prohlídka ve 13:30 ,
Chrám Mistra Jana Husa,
židovský hřbitov,
kaple na starém hřbitově,
Kaple Andělů strážných,
Planetárium v DK
- začátky programů v 10:00, 15:30, 17:00,
výstava betlémů (cca 120 ks) ze sbírky manželů Mahdalových
v ulici U Žlebu č.p. 734
(pod Donou),
Městské informační centrum.

Informace o akci a jejím konání