Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.
„Sex je náš, když ho znáš“

Galerie

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. je docentkou klinické psychologie v Sexuologickém ústavu a zakladatelkou oddělení somatopsychiky VFN v Praze. Dlouhodobě se zabývá psychologií v oblasti aplikované medicíny a partnerských vztahů. Je ředitelkou Institutu partnerských vztahů a prorektorkou Vysoké školy aplikované psychologie. Publikovala stovky odborných článků a je autorkou řady knih.

Tato přednáška naplňuje požadavky sexuální výchovy žáků posledních ročníků ZŠ a studentů SŠ. Zabývá se vývojem sexuality od narození, fenoménem lásky a výběru partnera, problematikou a riziky aktivního sexuálního života. Zvláštní pozornost je věnována tématům pohlavně přenosných chorob, nechtěného těhotenství, sexuální kriminality včetně zneužívání nezletilých. Otevřeně odpovídá na časté otázky studentů týkající se virtuálního sexu, počtu pohlaví, způsobů partnerských soužití apod..

Vhodné pro ZŠ 8-9.třída a SŠ.

Tuto přednášku pořádá Agentura JL, Brno

Informace o akci a jejím konání