XIX. Farní ples

Galerie

K tanci a poslechu hrají dechová hudba BLATNIČKA
a cimbálová muzika LITERA.

Občerstvení a tombola zajištěno.

Vstupné: 200,-Kč + 100,-Kč místenka, studenti 150,-Kč.

Předprodej vstupenek:
Farní úřad, Masarykovo náměstí 68, Uherský Brod, tel. 572 632 074.

Informace o akci a jejím konání