Den evropského dědictví v Uherském Brodě 2023

Galerie

09:00-17:00 - DISNEYHO SVĚT V KNIHOVNĚ
Knihovna Františka Kožíka - oddělení pro děti

10:00-10:20 - KONCERT PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK
Dominikánský kostel

10:20-11:35 - BRODBAND STANISLAVA SLÁDKA při DDM Uh. Brod
Zahrada Panského domu

14:00 - DH ZÁHOROVJANÉ
Zahrada Panského domu

15:00 - DIVADLO NA CHŮDÁCH - DRAČÍ TRIO
Masarykovo náměstí - program pro děti

15:00-16:00 - FS VLČNOVJAN, PODŠABLE KOMŇA
Zahrada Panského domu

15:00 - OTEVŘENÍ VÝSTAVY KULTURNÍ DĚDICTVÍ UNESCO SRBSKA
PŘEDNÁŠKA doc. PhDr. VÁCLAVA ŠTĚPÁNKA PhD.
ČESKO-SRBSKÉ HISTORICKÉ A KULTURNÍ VZTAHY SE ZAMĚŘENÍM NA OSOBNOSTI NAŠEHO REGIONU

Chrám Mistra Jana HUsa

16:00-17:00 - MUSICA BALKANIKA
Zahrada Panského domu

17:00-17:45 - COLLEGIUM CLASSIC
Chrám Mistra Jana Husa

Otevřeny budou od 9:00-12:00 a od 13:00-17:00
Radnice (komentovaná prohlídka astronom. hodin Vilibalda Růžičky v 10:30, 11:30, 13:30),
Panský dům (výstava Česko-srbská stopa),
Galerie DK Panský dům,
Knihovna Františka Kožíka
(výstava šperků Zity Gagové),
Obřadní síň,
Nízkoprahové centrum Šrumec
- zábava pro děti a mládež,
Muzeum J. A. Komenského a muzejní kavárna 9:00-16:00,
Gymnázium J. A. Komenského (starý vchod do budovy),
Farní kostel a barokní sály na faře 13:00-17:00,
Dominikánský kostel - prohlídka ve 13:30 ,
Chrám Mistra Jana Husa,
židovský hřbitov,
kaple na starém hřbitově,
Kaple Andělů strážných,
Planetárium v DK
- začátky programů v 10:00, 15:30, 17:00,
výstava betlémů (cca 120 ks) ze sbírky manželů Mahdalových
v ulici U Žlebu č.p. 734
(pod Donou),
Městské informační centrum,
Sokolovna,
Zvonkohra.

Komentované prohlídky studentů gymnázia a členů TJ Sokol.

Informace o akci a jejím konání