Fašanková obchůzka v Uherském Brodě folklorních souborů Olšava, Oldšava, Jakub a Olšavěnka

Fašanková obchůzka v Uherském Brodě folklorních souborů Olšava, Oldšava, Jakub a Olšavěnka

Masopustní průvod se vydá ve 13:30 hodin od DOMU KULTURY a bude mít zastávky s předváděním mečových tanců před restauracemi BALKÁN a U KARLA, u ZVONKOHRY, u cukrárny MIRIAM'S CAFE, před hotelem MONDE, před PANSKÝM DOMEM.
Celý průvod projde historickou částí města.
Před RADNICÍ v 15:30 hod. přijmou fašančáry představitelé města.
Proběhne zde též fašankové vystoupení souborů.

POCHOVÁVÁNÍ BASY
v 16:00 hodin v atriu Muzea J. A. Komenského

(vstup železnou branou).

Upozorňujeme občany královského města, že jim nebude bráněno, budou-li se chtít aktivně zúčastnit masopustního průvodu a jakéhokoliv křepčení.
Taky se nezakazuje poskytování občerstvení znaveným účastníkům masopustního průvodu, či jinak přispět pozůstalým po Barboře Masopustové - Skřípavé na nové thomastikové struny, smyčec a futrál.

Pořádají: Olšava, Oldšava, Jakub, Olšavěnka, Město Uherský Brod, Dům kultury a Muzeum J. A. Komenského.

Informace o akci a jejím konání