Malí velcí filharmonici

Malí velcí filharmonici

Galerie

Třetí ročník unikátního orchestrálního projektu! Společný koncert nejtalentovanějších žáků veřejných ZUŠ Zlínského kraje a Filharmonie Bohuslava Martinů.
Akce se koná pod záštitou starostky města Uherský Brod
PhDr. Miroslavy Polákové, PhD.

Program koncertu:

Joseph Haydn: Koncert pro klavír a orchestr D Dur, 3. věta
Julie Poláková, klavír
Édouard Lalo: Španělská symfonie pro housle a orchestr d moll, 1. věta
Matouš Pospíchal, housle
Ástor Piazzola: Aconcagua, Koncert pro akordeon a orchestr, 1. věta
Julie Vajdáková, akordeon
Orchestrální skladby:
Jiří Pavlica: Moravský tanec – 1. Od země
Jiří Pavlica: Moravský tanec – 2. Velkomoravský
Jiří Pavlica: Moravský tanec – 3. Hanatica
Arturo Marquez: Danzon N°2

Vstupné dobrovolné

ZUŠ Uherský Brod

Facebook ZUŠ Uherský Brod

Informace o akci a jejím konání