Jak si tvořit svůj život a udržovat se na vyšší energii

Galerie

Beseda s paní Zdenkou Sommerovou.

Sebeúcta, sebeléčení, pochopení příčin nemocí.

Čítárna Knihovny Františka Kožíka
Panský dům, 1. patro

Informace o akci a jejím konání