Collegium Classic
Hudbou předávat radost

Galerie

Koncert komorního souboru Collegium Classic
"Hudbou předávat radost".

V programu zazní skladby
J. V. Stamitze, A. Dvořáka, E. Griega a dalších.

Chrám Mistra Jana Husa.

Vstup volný.

Koncert v rámci Bílokarpatských slavností.

facebook Collegium Classic

Informace o akci a jejím konání