Taneční kurz pro dospělé

Galerie

Kurz se věnuje oběma skupinám společenského tance –
standardním i latinskoamerickým tancům.

Taneční kurz začíná
v úterý 13. února 2024 v 19:00 hodin
a pravidelně se opakuje každé úterý ve stejný čas.

V době jarních prázdnin (20. února) se kurz nekoná.

Kurz zahrnuje: 8 lekcí v rozsahu 1,5 hod. + 10 min. přestávka.

Cena: 2 000,-Kč.

Kurz vede Taneční škola A. & A. Mědílkovi.

Úhrada:
převodem na účet č. 1540107399/0800
(do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení).

Informace a přihlášky:
dkub.program@ub.cz
tel. 776 195 755

Informace o akci a jejím konání