Historie a současnost migrace

Galerie

Přednáší doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek Ph.D., MBA.
Děkan Fakulty | Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.
Ekonom a včelař.

Přednáška o jednom z nejpalčivějších témat současnosti v historickém kontextu s dopadem do současnosti.
Problematika migrace bude představena od dob příchodu Slovanů do regionu střední Evropy. Zaměří se na migraci z doby krále Přemysla Otakara II., dále pak na období husitských válek a emigraci protestantského obyvatelstva. Poté nahlédnete do 20. století, kdy probíhalo intenzivní stěhování národů v důsledku událostí 2. světové války a také do éry období socialismu, vrcholící uvolněním a pádem hranic v devadesátých letech 20. století.

Informace o akci a jejím konání