Marie Vránová
Zvednout kámen / otočit kámen / sevřít kámen / pohladit kámen / myslet kámen

Galerie

Výstava Marie Vránové s leitmotivem mapování kamenů v krajině představuje malby a akvarely vzniklé za posledních deset let, doplněné o básně a performance.

28.6. - 25.8.2024
Galerie Panský dům.

Vernisáž v pátek 28.6.2024 v 17:00 hodin.

Otevírací doba Galerie:
úterý 13:00-17:00
středa 9:00-12:00, 13:00-17:00
čtvrtek 13:00-17:00
pátek 13:00-17:00
neděle 13:00-17:00.

Vstupné:
50,-Kč dospělí,
30,-Kč děti, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P, Senior pas.

Marie Vránová ve své tvorbě pracuje s citlivostí, intimitou a přirozeností. Ve svých obsáhlých cyklech v průběhu mnoha let precizně mapuje, zaznamenává a zkoumá zdánlivě banální náměty, kterými může být třeba šiška, nebo kámen.

Krajina není pro Marii pouze to co zobrazuje, ale to co je utvářeno spolu sní, místo jehož je bytostnou součástí. Reflektuje působení člověka v krajině a působení krajiny na člověka, jeho duchovnost a tradice i určitou přirozenost vnímání rytmiky a cykličnost, které z přírody přejímáme. Duchovnost a lidovost můžeme odhalit v malbách šišek vytržených z přírodního prostředí a skoro až obřadně kladených do ornamentů. Jednu z nich dokonce v roce 2016 pověsila místo oltáře v kapli svatého Víta v Sinutci u Loun. Dalším a novějším prezentovaným cyklem nazvaným Kameny jsou jakési levitující kusy skal, kameny, které se nachází v několika prostorech současně. Opět v zemité barevnosti s ilustrativní zkratkou je na plátnech vyobrazené kamení, které zasáhla ruka člověka, má nad ním moc, může ho rozdrtit, nebo nějak opracovat a použít. Jenže ono samo o sobě je věčné, narozdíl od člověka. Na posledních obrazech Kameny se pak prostor stává jedním, zcela konkrétním, lidským příbytkem, zničeným pomíjivostí v času, rozpadlou krajinou.

Vnímání Marie Vránové je komplexní a konzistentní. Ať se vyjadřuje jakýmkoliv médiem, předkládá před nás svět přírody a člověka, kteří vzájemným ovlivňováním vytváří krajiny niterné i fyzické. Proto je výstava doplněna o další vizuální média, jako je performance, nebo o autorčiny básně. Mají totiž schopnost vzájemné interpretace. To co si přečteme v básní, jako by se najednou objevilo na obraze a co objevíme na obraze, se najednou dočteme v básni. Získáme tím čas i zkušenost tolik potřebné pro pochopení intimního prožitku autorčiných děl.

Informace o představení

Kliknutím na datum nebo čas zobrazíte podrobnosti představení
Pátek, 26. 7. - 13:00
Název: Marie Vránová
Zvednout kámen / otočit kámenú sevřít kámen / pohladit kámen / myslet kámen
Cena: 50,00 Kč
Místo: Panský dům
Kaunicova 77
688 01 Uherský Brod
Zobrazit na mapě
Neděle, 28. 7. - 13:00
Název: Marie Vránová
Zvednout kámen / otočit kámenú sevřít kámen / pohladit kámen / myslet kámen
Cena: 50,00 Kč
Místo: Panský dům
Kaunicova 77
688 01 Uherský Brod
Zobrazit na mapě